Tài liệu bán hàng: D’Capitale

Bộ tài liệu dự án D’CAPITALE: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales. Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào “XEM TẠI ĐÂY” 1....

Tài liệu dự án: Vinhomes Metropolis – 29 Liễu Giai

Bộ tài liệu dự án Vinhomes Metropolis – 29 Liễu Giai: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales. Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào “XEM TẠI...

Tài liệu dự án: Vinpearl Beachfront Condotel – Trần Phú

Bộ tài liệu dự án Vinpearl Beachfront Condotel – Trần Phú: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào...

Tài liệu dự án: Vinhomes Thăng Long

Bộ tài liệu dự án Vinhomes Thăng Long: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales. Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào “XEM TẠI ĐÂY” 1....

Tài liệu bán hàng: Vinhomes Times City – Park Hill – Premium

Bộ tài liệu dự án Vinhomes Times City – Park Hill – Premium: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales. Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào...

Tài liệu bán hàng: Vinhomes Dragon Bay

Bộ tài liệu dự án Vinhomes Dragon Bay – Hạ Long: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales. Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào “XEM TẠI...

Tài liệu bán hàng: Vinhomes Gardenia

Bộ tài liệu dự án Vinhomes Gardenia: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales. Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào “XEM TẠI ĐÂY” 1....

Tài liệu bán hàng: Vinhomes Riverside

Bộ tài liệu dự án Vinhomes Riverside: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào “XEM TẠI ĐÂY” 1....

Tài liệu bán hàng: Vinhomes Royal City

Bộ tài liệu dự án Vinhomes Royal City: Chính sách bán hàng, Mặt bằng, Salekit, Tài liệu bán hàng… phục vụ Khách hàng và Sales. Để xem và tải tài liệu, vui lòng bấm vào “XEM TẠI ĐÂY” 1. CHÍNH SÁCH...

Đội ngũ kinh doanh
Mr Thế Linh
Giám đốc
0918 87 1984
Mr Hồng Dương
Giám đốc Dự Án
0912 056081
Mr Quang Huy
Giám đốc kinh doanh
0966 669 866
Mrs Lê Huyền
Giám đốc dự án
091 325 1117