VIDEO: Tổng kết 2015 – Tiết mục biểu diễn văn phòng Vimeco

VIDEO: Tổng kết 2015 – Tiết mục biểu diễn văn phòng...

VIDEO: Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Hoàng Gia

VIDEO: Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Hoàng Gia Tập thể công ty Hoàng...

Đội ngũ kinh doanh
Tốt nghiệp Cử Nhân Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Gần 10 Năm Kinh Nghiệm Lĩnh Vực BĐS
Mr Hồng Dương
Project Director
0912 056081
Mrs Lê Huyền
Project Manager
091 325 1117
Mrs Thu Thủy
Sale Manager
093 618 3323